Bu yazımzıda MS SQL üzerinde MIN ve MAX fonksiyonlarını örneklerle inceleyeceğiz.