MS SQL üzerinde sıklıkla kullandığımız TRIM, LTRIM ve RTRIM fonksiyonlarının kullanım şekillerini örneklerle birlikte inceliyor olacağız.