WHERE komutu ile birlikte kullanabileceğimiz operatörlerden ikisi olan olan LIKE ve NOT LIKE 'ı örneklerle inceleyeceğiz ve örnek sorgularla iki operatör arasında ki farkı ortaya koymaya çalışacağız.