Bu yazımızda DISTINCT ifadesini incelemeye çalışacağız. DISTINCT ifadesi SELECT'ten sonra kullanıldığında kendinden sonra yazılan alanların tekrarlı olanları tek sefer ele alarak bir data kümesi oluşturur.