MS SQL Dersleri – 24 FULL JOIN Kullanımı

Bu yazımızda JOIN işlemlerinden biri olan FULL JOIN’in kullanımını ve diğer join işlemleri ile farkını örneklerle inceliyor olacağız.

Öncelikle işlem yapacağımız Musteri ve MusteriTelefonNo tablolarımızın içeriğini görelim.

FULL JOIN hem soldaki hem de sağdaki tabloların datalarını bize verir. Kümeleme üzerinde örneklendirmek istersek.

Kümeleme üzerinde gördüğümüz gibi FULL JOIN her iki tablonunda tüm datalarını bize verir.  Örnek bir sorgu ile sonuçları görelim.

SELECT M.ID,
    M.Adi,
    M.Soyadi,
    M.DogumTarihi,
    M.DogumYeri,
    M.Bakiye,
    T.TelefonNo
FROM Musteri M
  FULL JOIN dbo.MusteriTelefonNo T
    ON M.ID = T.MusteriID

Sorgumuzu incelediğimizde FULL JOIN ile birlikte iki tablo ismimizi yazdık. ON komutu sonrasında iki tablo arasında ki ortak alanlar olan Musteri tablosunda ki ID ve MusteriTelefon tablosunda ki MusteriID alanını eşitledik. Sonuç olarak FULL JOIN’in her iki tarafına yazdığımız tabloların tüm dataları bize geldi. Sorguda tablolardan sonra kullandığımız M ve T harfleri o tablolar için kısaltma işlemidir. Yani bu yazım şeklinden sonra sorgumuzun herhangi bir yerinde bu kısaltmaları kullanarak tablo ile ilgili işlemler yapabiliriz. Tüm join işlemlerimizde WHERE komutunu kullanabiliriz. UPDATE ve DELETE işlemlerinde de SELECT ile kullandığımız gibi join işlemlerini kullanabilirsiniz.

Konuyla ilgili eksik gördüğünüz veya sormak istediğiniz sorular için mail adresimden veya yorumlardan bana ulaşabilirsiniz.

About Author

Share

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir