MS SQL Dersleri – 23 RIGHT JOIN Kullanımı

Bu yazımızda JOIN işlemlerinden biri olan RIGHT JOIN’in kullanımını ve diğer join işlemleri ile farkını örneklerle inceliyor olacağız.

Öncelikle işlem yapacağımız Musteri ve MusteriTelefonNo tablolarımızın içeriğini görelim.

RIGHT JOIN sağdaki tablonun tamamını soldaki tablonun ise eşleşen datalarını bize verir. Kümeleme üzerinde örneklendirmek istersek.

Kümeleme üzerinde gördüğümüz gibi RIGHT JOIN sağdaki tablonun tamamını soldaki tablonun ise ilişkisi olan dataları bize veriyor.  Örnek bir sorgu ile sonuçları görelim.

SELECT M.ID,
    M.Adi,
    M.Soyadi,
    M.DogumTarihi,
    M.DogumYeri,
    M.Bakiye,
    T.TelefonNo
FROM Musteri M
  RIGHT JOIN dbo.MusteriTelefonNo T
    ON M.ID = T.MusteriID

Sorgumuzu incelediğimizde RIGHT JOIN ile birlikte iki tablo ismimizi yazdık. ON komutu sonrasında iki tablo arasında ki ortak alanlar olan Musteri tablosunda ki ID ve MusteriTelefon tablosunda ki MusteriID alanını eşitledik. Sonuç olarak RIGHT JOIN’in sağında ki tablonun tamamı solunda ki tablonun ise sadece eşleşen dataları önümüze geldi. Sorguda tablolardan sonra kullandığımız M ve T harfleri o tablolar için kısaltma işlemidir. Yani bu yazım şeklinden sonra sorgumuzun herhangi bir yerinde bu kısaltmaları kullanarak tablo ile ilgili işlemler yapabiliriz. Tüm join işlemlerimizde WHERE komutunu kullanabiliriz. UPDATE ve DELETE işlemlerinde de SELECT ile kullandığımız gibi join işlemlerini kullanabilirsiniz.

Konuyla ilgili eksik gördüğünüz veya sormak istediğiniz sorular için mail adresimden veya yorumlardan bana ulaşabilirsiniz.

About Author

Share

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir