MS SQL Dersleri – 20 CONVERT Kullanımı

Veri tiplerini kendi aralarında dönüştürmemizi sağlayan CONVERT fonksiyonunu bu yazımızda örneklerle inceliyoruz.

Öncelikle işlem yapacağımız Müşteri tablomuzun içeriğini görelim

Convert fonksiyonu ile kayıt tarihlerini değişik formatlarda yazdıralım ve bakiye alanında ki numerik değeri metinsel değere çevirelim.

SELECT 
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 100) AS '100', -- mon dd yyyy hh:miAM
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 101) AS '101', -- mm/dd/yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 102) AS '102', -- yy.mm.dd
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 103) AS '103', -- dd/mm/yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 104) AS '104', -- dd.mm.yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 105) AS '105', -- dd-mm-yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 106) AS '106', -- dd mon yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 107) AS '107', -- mon dd, yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 108) AS '108', -- hh:mm:ss
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 109) AS '109', -- mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 110) AS '110', -- mm-dd-yy
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 111) AS '111', -- yy/mm/dd
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 112) AS '112', -- yymmdd
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 113) AS '113', -- dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 114) AS '114', -- hh:mi:ss:mmm
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 120) AS '120', -- yyyy-mm-dd hh:mi:ss
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 121) AS '121', -- yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 126) AS '126', -- yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm ISO8601
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 130) AS '130', -- dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmAM Hijiri
CONVERT(NVARCHAR(100), KayitTarihi, 131) AS '131', -- dd/mm/yy hh:mi:ss:mmmAM
Adi+' '+Soyadi+' '+CONVERT(NVARCHAR(10),Bakiye) AS BakiyeChar
FROM dbo.Musteri;

Sorgumuzun sonuçlarını incelediğimizde, tarihsel bir veriyi CONVERT fonksiyonu ile birlikte standart kodlar vererek nasıl metinsel formatlara çevirdiğimizi görüyoruz. Sorgumuzda tarih formatlarının standart kodları ve karşılıkları mevcuttur. Ek olarak sorgumuzun son alanında metinsel bir veri ile sayısal bir veriyi CONVERT fonksiyonunu kullanarak nasıl birleştirebildiğimizi görüyoruz. Eğer bakiye alanını CONVERT işlemine sokmadan birleştirmiş olsaydık ‘ERROR converting DATA TYPE nvarchar TO numeric.’ şeklinde bir hata alıyor olacaktık.

Bir yazımızın daha sonuna geldik. Konuyla ilgili eksik gördüğünüz veya sormak istediğiniz sorular için mail adresimden veya yorumlardan bana ulaşabilirsiniz.

About Author

Share

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir